Etický kodex
ETICKÝ KODEX First Collection Club a programu Fractional ownership

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ :

(1) Etický kodex ( dále jen EK) obsahuje pravidla, jimiž se řídí chování členů First Collection Club (dále jen FCC) a programu Fractional ownership - zlomkové vlastnictví (dále jen FCO) zejména vůči:

a) ostatním členům FCC a FCO,

b) společnostem, jež spravují jejich majetek,

c) zaměstnancům společností jež spravují jejich majetek

d) státním orgánům.

(2) EK je souborem pravidel formulujících a rozvíjejících základní principy etického chování členů v oblasti investování.

(3) EK není obecně závazným právním předpisem. Je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. 

(4) Členové jsou povinni dodržovat všechna ustanovení EK.

(5) Dodržováním EK se rozumí rovněž dodržování vydaných Závazných pokynů.

Investoři budou vždy upozorňováni na rizika spojená s investováním a výsledky jim budou prezentovány pravdivě, bez jakýchkoli zkreslení a zavádějících informací. 

Pravidla etického chování členů

 

B. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ ČLENŮ FIRST COLLECTION CLUB a PROGRAMU FRACTIONAL OWNERSHIP :

(1) Informace, které jsou obchodním tajemstvím, nesmí být získávány, shromažďovány ani šířeny.

(2) Člen nesmí nabádat k činnosti, která je proti zájmům ostatních členů.

(3) Je nepřípustné podporovat chování odporující pravidlům EK.

(4) Investoři budou vždy upozorňováni na rizika spojená s investováním a výsledky jim budou prezentovány pravdivě, bez jakýchkoli zkreslení a zavádějících informací.

(5) Žádný investor nesmí být individuálně zvýhodněn nebo znevýhodněn.

(6) Člen přijme v plném rozsahu interní normy, předpisy nebo opatření směřující k vyloučení zneužívání důvěrných a interních informací a fungování jednotlivých investičních platforem.

(7) Ve vztahu vůči státním orgánům budou při prosazování svých zájmů zejména v daňové oblasti členové FCC a FCO upřednostňovat koordinovaný postup. Zejména pak poskytnou odpovídající informační podporu při řešení sporných situací.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.