Privátní poradenství
Naší ambicí je poskytovat komplexní služby i pro středně movitou klientelu

Family Office je specifická forma poradenství, která klientovi a jeho rodině přináší benefit v podobě získání spolehlivého partnera v procesu správy rodinného majetku a investic. Zástupci naší Family Office klientovi poskytují každodenní poradenství a jsou mu k dispozici pro společné analyzování jeho záměrů, ať již se jedná o jeho osobní nebo firemní finance a jiná aktiva. 

Klienti a rodiny, které využívají služeb Family Office, obvykle disponují minimálně desítkami miliónů korun, a proto je tato služba již v základním modelu placená. 

Family office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu, přátele. Je proto založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům.

Jsme připraveni tyto komplexní služby v základním formátu poskytovat zdarma a teprve v režimu nádstavbových služeb typu mezigeneračních transferů, nebo složitějších ekonomických a právních transakcí učinit službu Family office placenou v souladu s úrovní na trhu obvyklou. Pro tento typ poradenství využíváme z předchozí spolupráce ověřené renomované subjekty a jejich špičkové odborníky.

Budeme tu pro Vás v situacích, kdy je spolehlivý partner základem úspěchu

Trvalé, aktivní a angažované rodinné vlastnictví

 

Naší specializací jsou investice do nemovitostí

 

Každý z nás, kdo si poctivou prací a dlouhodobým pracovním úsilím vydělal nějaké finanční prostředky a nabyl majetek v ne zrovna zanedbatelné ceně, má maximální zájem na uchování jeho hodnoty, a to nejen pro sebe, ale především pro své děti.

U majetku ve vlastnictví fyzických osob se v menších částkách nabízí určité formy spoluvlastnictví a u větších částek v poslední době stále popularnější svěřenecké fondy. 

V okamžiku, kdy řešíte majetek firemní, jehož hodnota bývá po desítkách let podnikání obvykle poměrně vysoká, je ideálním řešením holdingová struktura, případně její kombinace se svěřeneckým fondem. V této variantě totiž bývá eliminováno i potenciální ohrožení tohoto majetku z důvodu pochybení nebo selhání jeho vlastníka, nebo vlastníků.

V rámci holdingové struktury odštěpíte movitý a nemovitý majetek do holdingové matky s tím, že primární podnikatelská rizika zůstanou na provozních dceřiných společnostech. Finanční benefity z vlastnictví majetku pak mají obvykle podobu výnosů z nájemného. 

 

Zhruba v rozahu 50% jejich volných finančních prostředků klientům doporučujeme investovat do nemovitého majetku, a to v různých formách tohoto typu investic.

V situaci, kdy tato nemovitostní investice nemá vysoce atraktivní výnos, je možné se při vhodném výběru spolehnout na předpoklad růstu její kapitálové hodnoty, opět obvykle v dlouhodobém časovém horizontu. 

Klienti velice rádi cestují a vyhledávají taková místa, kde je jim dobře a cítí se tam jako doma. Finanční situace většiny z nich jim, ale neumožňuje vynaložit za pořízení rekreační nemovitosti milionové částky. Abychom tuto situaci pomohli alespoň trochu řešit, vytvořili jsme v Adore Residences, individuální koncept tzv. řízeného zlomkového vlastnictví rekreační nemovitosti.

Umožňujeme tak klientům vlastnit podíl na jejich druhém domově, za cenu od 1/8 do 1/2, a zažít skutečné vlastnictví nemovitosti u moře ve Španělsku nebo ve známých lyžařských resortech v Alpách s dalším benefitem v podobě sdílení provozních nákladů.

 

 

     
Akcentujeme zvyšující se naléhavost sociálních a environmentálních výzev

Diverzifikujeme portfolio investic

 

Právní a daňové aspekty správy majetku

Navrhujeme klientům vytvářet přiměřenou finanční rezervu, a tuto v rozsahu zhruba jedné poloviny volných finančních prostředků efektivním způsobem na delším časovém horizontu zhodnocovat. Je však velice důležité, aby finanční instrumenty, které využijí měly jasně definované parametry při akceptovatelné míře rizika. 

Dnešní situace na finančním a pojistném trhu je již v tomto ohledu poměrně kultivovaná a pro investora čitelná a my jsme tu od toho, abychom Vám poskytli takové informace, že to bude pro Vás zcela srozumitelné.

Zároveň Vám na základě analýzy z výběru vyloučíme nabídky, u nichž je z parametrů a detailu jejich budoucí výkonnosti zřejmé, že daný finanční nebo pojistný produkt je přínosný především pro jeho poskytovatele nebo emitenta a pouze ve velice omezeném rozsahu pro Vás jako klienta.

Na trhu se v současné době setkáte s velmi širokou nabídkou dluhopisů emitovaných například realitními fondy nebo fondy kvalitifkovaných investorů. V případě realitních fondů věnujte náležitou pozornost kvalitě a odvětvové diverzifikaci nemovitostí v portfoliu emitenta a mimo dosahované výnosnosti na delším časovém horizontu i hodnotě klíčového ukazatele yield. Jeho nízké hodnoty aktuálně pod úrovní 6,0 nám ukazují na poměrně draze nakoupené výnosové nemovitosti s rizikem jejich následného přecenění.

 

Klientům s větším majetkem doporučujeme kvalitního právního zástupce s širší odbornou specializací, nebo příslušností k větší daňové kanceláři. Nemálo důležitou součástí efektivní správy majetku jakéhokoliv rozsahu, je optimální daňové zatížení.

Každý investor proto musí počítat s tím, že kapitálové výnosy a příjmy z realizace ziskových prodejních transakcí jsou předmětem zdanění, přičemž lhůty pro osvobození takovýchto příjmů od zdanění jsou dnes již poměrně dlouhé. 

Naši klienti někdy při větším rozsahu majetku řeší i geopolitické riziko, a proto se na ně v takových případech vztahují daňové zákony země dané investice. Například v Dubaji je zdanění spotřeby a příjmů velice nízké, a to DPH ve výši 5% a daň z příjmů od letoška 9% od částky zhruba 102 tisíc dolarů. Naproti tomu při investici realizované ve Španělsku, se můžete potýkat jak s vysokým zdaněním příjmů, tak s vysokými majetkovými daněmi, především u dražších individuálních investic do koupi nemovitosti. 

Co se týká, v tomto článku zmiňovaného vytváření holdingových struktur, je žádoucí si dávat velmi pozor na pokud možno rozdílnou majetkovou strukturu oproti vlastnictví původního subjektu. Zároveň se je nutné připravit si věrohodnou argumentaci o logice této transakce, aby jste nebyli nařčeni, že hlavní a jedinou vaší motivací jako vlastníka je distribuce nezdaněné dividendy.

 

Napište nám
info@adore-residences.cz
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.